طرح توجیهی ساخت شناور بابری فایبر گلاس

طرح توجیهی ساخت شناور بابری فایبر گلاس

دانلود فایل

بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی ساخت شناور بابری فایبر گلاس تهیه شده در سال 1385 2 خلاصه طرح : موضوع طرح : ساخت یك شناور باربری فایبر گلاس واستفاده نوع تولیدات : جابجایی بار و ارائه خدمات حمل ونقل دریایی تعداد شاغلین : 10 مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری كل طرح : 3775 سرمایه گذاری ثابت : 3605 سرمایه در گردش : 120 در آمد سالیانه: 3000 سود ویژه : 1287 دوره بازگشت سرمایه : 33 ماه % نرخ باز دهی سرمایه : 36 3 مقدمه : با توجه به پیشرفت تكنولوژی و نیاز به هماهنگ شدن با فن آوری در سطح جهانی و نیز قدیمی و به نوعی فرسوده شدن وسائط حمل و نقل در زمینه های دریائی و زمینی و در راستای دیگر هوائی نیاز به نوسازی بوده ودولت جمهوری اسلامی ایران از طریق حمایت های مختلف تصمیم به تسریع در این امر مهم گرفته است . حمل و نقل دریائی از نظر تجاری دارای اهمیت بالائی بوده و كشورهای مختلف از نظر حجم بار حمل شده و ایمنی شناورهای مورد استفاده ، در رقابت می باشند به دلایل مختلف در طول چندین سال اخیر كشورهای حوزه خلیج فارس بعنوان تامین كننده ما یحتاج ایران مطرح شده اند . لذا جهت حمل و نقل نیاز به شناورهای باری با ویژگی های مختلف می باشد. گرچه وجود مناطق ویژه اقتصادی قائدتا جهت از بین بردن واسطه و واردات از مبدا و صادرات به مقصد نهائی بوده ولی تاكنون به دلایل خاص خود چنین نتیجه ای به عمل 4 در نیامده است . از طرف دیگر طی چند سال اخیر در بودجه های تصویبی بخشی از درآمد از طریق صادرات كالاهای غیر نفتی منظور میگردد كه جهت صادرات یكی از عوامل مهم ناوگان حمل و نقل می باشد بنابراین در خصوص شناورها دریائی ضمن افزایش از نظر كمی نیاز به نورسازی نیز خواهد بود . 5 فرایند طرح : فرایند طرح بدین شكل میباشد كه ابتدایك فروند شناور فایبر گلاس باری باظرفیت 400 تن ساخته می شود كه این شناور در واقع تجهیزات و سرمایه ثابت این طرح میباشد . مشخصات شناور : 30 متر / طول شناور : حدود 3 8 متر / عرض شناور : حدود 1 2 متر / ارتفاع : حدود 4 سایر متعلقات وامكاناتی كه به قالب اضافه میگردد : -1 مخازن سوخت 12000 لیتر -2 منبع اب 3800 لیتر -3 قماره ( ابعاد استاندارد) به سبك پاكستانی 6 -4 سكان بطور سنتی -5 چوب بندی دور شناور -6 كف سازی موتورخانه -7 آشپزخانه -8 دستشویی وحمام -9 درب جالیها بطور كامل تجهیزات شناور : -1 موتور یانماز ژاپن 750 اسب بخار -2 پمپ های مورنیاز از انواع دریایی : دستی ، اتوماتیك ،پمپ خن ،پمپ اتش نشانی دودستگاه VHF -3 رادار 48 مایل -4 سیستم برق كشی -5 لوازم ایمنی : 12 عدد جلیقه نجات ، 2عدد حلقه نجات 7 -6 دو دستگاه لنگر هیدرولیكی- الكتریكی -7 اماكن بهداشتی مناسب تعداد پرسنل -9 چراغهای دریانوردی 10 – بوق -11 برف پاك كن 12 – قطب نمای مغناطیسی 8 -1 هزینه های ثابت طرح 1-1 – ماشین الات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی: ردیف نام ماشین آلات وتجهیزات و وسایل ازمایشگاهی تعداد هزینه واحد (میلیون ریال ) هزینه كل (میلیون ریال) 2200 2200 1 ساخت شناور 1 100 100 2 عرشه 1 800 800 3 سیستم رانش 1 100 100 4 سیستم ناوبری 1 100 5 سیستم خنك كننده 1سری 100 100 6 لوازم ایمنی 1سری 100 7 سیستم برق كشی —- – —- 100 جمع 3500 -1-2 تجهیزات اداری وكارگاهی ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال ) 1 لوازم آشپزخانه 10 2 ابزار آلات كارگاهی ( درصورت نیاز) 10 جمع 20 9 -1-3 هزینه های قبل از بهره برداری : ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال ) 1 تهیه طرح ونقشه های مربوطه 10 2 اخذ مجوز تاسیس وسایر مجوزها 40 جمع 50 جدول هزینه های ثابت طرح : ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال ) 1 ماشین الات و تجهیزات 3500 2 تجهیزات اداری وكارگاهی 20 3 متفرقه و پیش بینی نشده 105 4 هزینه های قبل از بهره برداری 50 جمع 3675 10 -2 هزینه های جاری طرح 2-1 – حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی: ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه (ریال ) حقوق سالیانه (میلیون ریال) 30 25 1 آشپز 1 24 2000000 2 كمك آشپز 1 54 — —- جمع 2 مزایا وپاداش وحق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 38 جمع كل 92 2-2 – حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی: ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه (ریال ) حقوق سالیانه (میلیون ریال) 60 5000000 1 ناخدا 1 30 2500000 2 كمك ناخدا 1 48 4000000 3 موتوریست 1 120 2000000 4 ملوان 5 268 — —- جمع 8 مزایا وپاداش وحق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 188 جمع كل 456 جمع كل حقوق ومزایای پرسنل : 548=456+ تولیدی + غیر تولیدی = + = 92 11 2-3 – هزینه سوخت وانرژی ردیف شرح واحد مصرف سالیانه هزینه واحد (ریال) هزینه كل (میلیون ریال) 400 200 1 گازوئیل لیتر 2000000 جمع 400 -2-5 استهلاك وتعمیر ونگهداری : ردیف شرح ارزش داریی استهلاك تعمیرو نگهداری (میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ 175 5 350 10 1 ماشین آلات وتجهیزات 3500 2 10 4 20 2 تجهیزات اداری 20 177 —- جمع 354 12 جدول هزینه های جاری طرح ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال ) 1 مواد اولیه وبسته بندی —— 2 حقوق و دستمزد 548 3 سوخت و انرژی 400 4 تعمیر ونگهداری 177 5 استهلاك 354 6 هزینه اداری وفروش ( 1% فروش) 30 7 هزینه خوراك پرسنل 135 جمع 1700 جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید ردیف شرح هزینه هزینه ثابت هزینه متغیر (میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ – 1 مواد اولیه وبسته بندی – – – 100 2 حقوق ودستمزد كاركنان تولیدی 137 30 319 70 456 320 80 80 20 3 سوخت وانرژی 400 141 80 36 20 4 تعمیر ونگهداری 177 6 بیمه كارخانه (دودرهزار سرمایه ثابت) – – 7 100 7 8 65 4 35 7 پیش بینی نشده 12 – – 354 100 8 استهلاك 354 606 – 800 – جمع 1406 13 سرمایه در گردش: ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال ) 1 هزینه 2 ماه خوراك پرسنل 23 2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه تولید بجز هزینه مواد وبسته بندی) 97 جمع 120 جدول سرمایه گذاری هزینه های ثابت طرح جمع (میلیون ریال) سرمایه گذاری ثابت 3605 هزینه های قبل از بهره برداری 50 سرمایه در گردش 120 جمع 3775 14 -3 ظرفیت تولید : جابجایی 2000 تن 150 ریال / -4 قیمت فروش واحد : 000 -5 فروش كل : 3000 میلیون ریال 70 ریال / -6 قیمت تمام شده هر واحد تولید : 000 -7 محاسبه نقطه سربه سر : هزینه متغیرتولید- فروش)/هزینه ثابت تولید} )}× درصد نقطه سربه سر= 100 { 800 ÷( 3000 – 606 )}×100= %33 -8 میزان فروش در نقطه سربه سر : فروش در نقطه سر به سر={(فروش كل / هزینه متغیر)- 1} / هزینه ثابت تولید 800 ÷{1-( 606 ÷ 3000 )}= 996 3000 = هزینه تولید- فروش كل – 1406 = -9 سود ناویژه : 1594 -10 محاسبه سود ویژه : سود ناویژه : 1594 كسر می شود هزینه های عملیاتی : ( حقوق ودستمزد پرسنل اداری ( 92 ( هزینه های اداری وفروش ( ٣٠ ( هزینه خوراك ( 135 ( هزینه های عملیاتی ( 257 15 سودعملیاتی 1337 كسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل ( استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری ( 50 سود ویژه قبل از كسر مالیات 1287 -11 نرخ برگشت سرمایه : سودویژه ÷ 1287 = سرمایه گذاری ثابت ÷ 3605 = %36 -12 دوره برگشت سرمایه: 33 ماه طرح توجیهی ساخت شناور بابری فایبر گلاس خلاصه طرح : موضوع طرح : ساخت یك شناور باربری فایبر گلاس واستفاده نوع تولیدات : جابجایی بار و ارائه خدمات حمل ونقل دریایی تعداد شاغلین : 10 مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری كل طرح : 3775 سرمایه گذاری ثابت : 3605 سرمایه در گردش : 120 در آمد سالیانه: 3000 سود ویژه : 1287 دوره بازگشت سرمایه : 33 ماه  نرخ باز دهی سرمایه : 363 مقدمه :با توجه به پیشرفت تكنولوژی و نیاز به هماهنگ شدن با فن آوری در سطح جهانی ونیز قدیمی و به نوعی فرسوده شدن وسائط حمل و نقل در زمینه های دریائی وزمینی و در راستای دیگر هوائی نیاز به نوسازی بوده ودولت جمهوری اسلامی ایران ازطریق حمایت های مختلف تصمیم به تسریع در این امر مهم گرفته است .حمل و نقل دریائی از نظر تجاری دارای اهمیت بالائی بوده و كشورهای مختلف از نظرحجم بار حمل شده و ایمنی شناورهای مورد استفاده ، در رقابت می باشند به دلایلمختلف در طول چندین سال اخیر كشورهای حوزه خلیج فارس بعنوان تامین كننده مایحتاج ایران مطرح شده اند .لذا جهت حمل و نقل نیاز به شناورهای باری با ویژگی های مختلف می باشد.گرچه وجود مناطق ویژه اقتصادی قائدتا جهت از بین بردن واسطه و واردات از مبدا وصادرات به مقصد نهائی بوده ولی تاكنون به دلایل خاص خود چنین نتیجه ای به عمل4در نیامده است .از طرف دیگر طی چند سال اخیر در بودجه های تصویبی بخشی از درآمد از طریقصادرات كالاهای غیر نفتی منظور میگردد كه جهت صادرات یكی از عوامل مهم ناوگانحمل و نقل می باشد بنابراین در خصوص شناورها دریائی ضمن افزایش از نظر كمینیاز به نورسازی نیز خواهد بود . 5فرایند طرح :فرایند طرح بدین شكل میباشد كه ابتدایك فروند شناور فایبر گلاس باری باظرفیت400 تن ساخته می شود كه این شناور در واقع تجهیزات و سرمایه ثابت این طرح میباشد .مشخصات شناور :30 متر / طول شناور : حدود 38 متر / عرض شناور : حدود 12 متر / ارتفاع : حدود 4سایر متعلقات وامكاناتی كه به قالب اضافه میگردد : -1 مخازن سوخت 12000 لیتر- 2 منبع اب 3800 لیتر- 3 قماره ( ابعاد استاندارد) به سبك پاكستانی6-4 سكان بطور سنتی -5 چوب بندی دور شناور -6 كف سازی موتورخانه -7 آشپزخانه -8 دستشویی وحمام- 9 درب جالیها بطور كامل تجهیزات شناور :-1 موتور یانماز ژاپن 750 اسب بخار- 2 پمپ های مورنیاز از انواع دریایی : دستی ، اتوماتیك ،پمپ خن ،پمپ اتش نشانیدودستگاه VHF -3 رادار 48 مایل- 4 سیستم برق كشی -5 لوازم ایمنی : 12 عدد جلیقه نجات ، 2عدد حلقه نجات 7-6 دو دستگاه لنگر هیدرولیكی- الكتریكی- 7 اماكن بهداشتی مناسب تعداد پرسنل- 9 چراغهای دریانوردی 10 – بوق- 11 برف پاك كن 12 – قطب نمای مغناطیسی 8-1 هزینه های ثابت طرح 1-1 – ماشین الات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی: ردیف نام ماشین آلات وتجهیزات ووسایل ازمایشگاهی 

 • تحقیق كاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی

  تحقیق كاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی,دانلود كاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی دانلود فایل بخش هایی از متن: مقدمه:  استخراج با حلال یكی از قدیمی‌ترین روش‌های جداسازی بوده و بدون شك تاریخ استفاده…

 • مقاله طرح كنترل آلودگی صوتی در خطوط صافكاری سال بدنه سازی شركت ایران خودرو

  پروژه طرح كنترل آلودگی صوتی در خطوط صافكاری سال بدنه سازی شركت ایران خودرو,تحقیق طرح كنترل آلودگی صوتی در خطوط صافكاری سال بدنه سازی شركت ایران خودرو,طرح كنترل آلودگی صوتی در خطوط صافكاری سال بدنه سازی شركت ایران خودرو,مقاله طرح…

 • ترجمه نوترکیبی در جنس مگس سرکه مالانوگاستر

  ترجمه انگلیسی به فارسی، قیمت هر صفحه تخصصی 1500 تومان، دانشگاه، پژوهش,ترجمه نوترکیبی در جنس مگس سرکه مالانوگاستر,مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش دانلود فایل ترجمه نوترکیبی در جنس مگس سرکه مالانوگاستر ABSTRACTT-007 strain of…

 • بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی باران مهر

  بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی باران مهر,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود گزارش کار آموزی بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی باران مهر,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی…

 • مقاله بررسی آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران

  آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران,پروژه بررسی آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران,تحقیق بررسی آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران,دانلود تحقیق بررسی آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران,مقاله بررسی آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران دانلود فایل [3]

 • پاورپوینت کاشت داشت برداشت پنبه

  پاورپوینت کاشت داشت برداشت پنبه دانلود فایل پاورپوینت کاشت داشت برداشت پنبه آماده‌سازی زمین برای پنبه زمان کاشت بذر پنبه عمق کاشت بذر و فاصله بوته‌ها در پنبه آماده‌کردن بذر پنبه کرک‌گیری ضدعفونی کردن بذر پنبه روش‌های کاشت بذر پنبه…

 • تحقیق مشکلات روحی و روانی و راههای درمان و کنترل

  تحقیق مشکلات روحی و روانی و راههای درمان و کنترل,مقاله رابطه مشکلات روانی و جسمی دانلود فایل تحقیق مشکلات روحی و روانی و راههای درمان و کنترل فهرست مطالب چكیده 1 مقدمه 2 اعتماد به نفس برای یک عمر 3…

 • پژوهش آزمایش تأثیر كار مضاعف و حواسپرتی بر عملكرد فرد

  پژوهش آزمایش تأثیر كار مضاعف و حواسپرتی بر عملكرد فرد دانلود فایل پژوهش آزمایش تأثیر كار مضاعف و حواسپرتی بر عملكرد فرد چكیده: در این آزمایش سوال اصلی این است كه آیا كار مضاعف و حواسپرتی بر عملكرد فرد تأثیر…

 • گزارش کاراموزی كارخانه ریخته گری چدن شركت ایران خودرو

  ایران خودرو,چدن,دانلود گزارش کارآموزی كارخانه ریخته گری چدن شركت ایران خودرو,ریخته گری,شركت,كارخانه,کاراموزی كارخانه ریخته گری چدن شركت ایران خودرو,کارورزی كارخانه ریخته گری چدن شركت ایران خودرو,گزارش کاراموزی كارخانه ریخته گری چدن شركت ایران خودرو دانلود فایل گزارش کاراموزی كارخانه ریخته…

 • پایان نامه بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا4000

  اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا,بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا,پایان نامه بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی…

 • مقاله انگیزش تحصیلی، ایجاد و افزایش

  مقاله افزایش انگیزش تحصیلی,مقاله انگیزش تحصیلی، ایجاد و افزایش,مقاله ایجاد انگیزش تحصیلی دانلود فایل مقاله انگیزش تحصیلی، ایجاد و افزایش قسمتهایی از متن؛ انگیزش تحصیلی(academic motivation ) چیست؟ کودکان به طور طبیعی با انگیزه برای یادگیری متولد می شوند. دست…

 • سمینار برق کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC

  سمینار برق کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC دانلود فایل سمینار برق کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC چکیده:  در این تحقیق کنترل کننده پیش بین بر پایه مدل Model Based Predictive Control به…

 • پایان نامه شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دیدگاه یک یا چند نقطه بااستفاده از شبکه های عصبی

  پایان نامه شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دیدگاه یک یا چند نقطه بااستفاده از شبکه های عصبی دانلود فایل پایان نامه شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دیدگاه یک یا چند نقطه بااستفاده…

 • تحقیق شبكه های بی سیم محلی

  تحقیق شبكه های بی سیم محلی دانلود فایل تحقیق شبكه های بی سیم محلی بخشهایی از متن: مقدمه تاكنون چندین بار به دسترسی به شبكه یا اینترنت نیاز داشته و آرزو كرده اید كه در یك اتاق متفاوت یا فضای…

 • مبانی نظری فرهنگ سازمانی

  مبانی نظری فرهنگ سازمانی دانلود فایل در 41 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو…

 • مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه

  مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه دانلود فایل مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه   خلاصه مقدمه پیشرفت ها در مدیریت ارزش مدیریت ارزش به عنوان سبك و روش مدیریت منابع و مآخذ این مقاله ، مدیریت/ مهندسی ارزش را…

 • پاورپوینت فصل اول تئوری حسابدری هندریکسن با موضوع «مقدمه ای بر حسابداری:روش شناسی»

  استدلال استقرایی,استدلال قیاسی (استنتاجی),اهمیت تئوری,پاورپوینت فصل اول تئوری حسابدری هندریکسن با موضوع «مقدمه ای بر حسابداری:روش شناسی»,تئوری,تئوری از دی,تئوری به عنوان زبان,تئوری به عنوان یك دستور,حسابداری سنجش مسئولیتهای اجتماعی شركت,دیدگاه اقتصادی(Economic),دیدگاه رفتاری((Behavior,دیدگاه ساختاری(Structural),دیدگاه قانونی(legal),دیدگاه مالیاتی(tax),دیدگاه مبتنی بر اصول اخلاقی(Ethical),مطلوبیت پارتو,هندریکسون…

 • هنر و معماری تخت جمشید

  پاسارگاد,پاورپوینت تخت جمشید,پاورپوینت درمورد تخت جمشید,تخت جمشید,دانلود پاورپوینت تخت جمشید,هنر و معماری تخت جمشید دانلود فایل —پاورپوینت هنر و معماری تخت جمشید در 21 اسلاید تخت جمشید را می توان مشهورترین مجموعه از دوران باستان در ایران به شمار آورد…

 • پایان نامه تجزیه و تحلیل هنر پیكرتراشی هنر اشكانی با نگاهی به اصول هنر هلنی

  پایان نامه تجزیه و تحلیل هنر پیكرتراشی هنر اشكانی با نگاهی به اصول هنر هلنی دانلود فایل پایان نامه تجزیه و تحلیل هنر پیكرتراشی هنر اشكانی با نگاهی به اصول هنر هلنی چکیده از نیمه ی هزاره اول قبل از…

 • مقاله هوش اجتماعی

  مقاله هوش اجتماعی دانلود فایل مقاله هوش اجتماعی هوش اجتماعی فهرست: سازگاری اجتماعی و هوش اجتماعی تعریف هوش اجتماعی   مؤلفه‌های هوش هیجانی راههای داشتن هوش اجتماعی ویژگی های شخصیتی انسانهای دارای هوش اجتماعی نتیجه ============================ بخشهایی از متن: سازگاری…

 • مقاله هیپنوتیزم و تاریخچه آن

  دانلود مقاله هیپنوتیزم,مقاله هیپنوتیزم و تاریخچه آن دانلود فایل بخشی از متن: تاریخچه هیپنوتیزم دكتر شاركو دستیار دیگری داشت بنام دكتر اعلم الملك كه از اولین دانشجویان اعزامی از ایران در دوره قاجاریه بوده و پس از مرگ شاركو ،…

 • پایان نامه تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول­پاشی عناصر کم­ مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم کانفتا

  پایان نامه تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول­پاشی عناصر کم­ مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم کانفتا دانلود فایل پایان نامه تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول­پاشی عناصر کم­ مصرف بر عملکرد و اجزای…

 • پایان نامه بررسی رابطه تك فرزندی با اختلالات رفتاری

  پایان نامه بررسی رابطه تك فرزندی با اختلالات رفتاری دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه تك فرزندی با اختلالات رفتاری چكیده: این تحقیق به منظور بررسی رابطة تك فرزندی با اختلالات رفتاری انجام گردید.پس از تشریح كامل اختلالات رفتاری و…

 • ترجمه تحقیق بر روی الگوریتم درخواست داده ­ی فضایی بهینه­ سازی شده در پایگاه داده ­­ی فضایی

  ترجمه تحقیق بر روی الگوریتم درخواست داده ­ی فضایی بهینه­ سازی شده در پایگاه داده ­­ی فضایی دانلود فایل ترجمه تحقیق بر روی الگوریتم درخواست داده ­ی فضایی بهینه­ سازی شده در پایگاه داده ­­ی فضایی ترجمه طلایی تحقیق بر…

 • پایان نامه جهت بررسی رابطه شاخصهای (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و...) با عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی

  پایان نامه جهت بررسی رابطه شاخصهای (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و...) با عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی دانلود فایل پایان نامه جهت بررسی رابطه شاخصهای (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و...) با عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی  روش تحقیق …

 • کارآفرینی راه اندازی و احداث یك كارگاه ماشین سازی

  احداث یك كارگاه ماشین سازی,راه اندازی و احداث یك كارگاه ماشین سازی,کارآفرینی راه اندازی و احداث یك كارگاه ماشین سازی دانلود فایل کارآفرینی راه اندازی و احداث یك كارگاه ماشین سازی مقدمه: امروزه در جوامع مختلف بحث صنعت بعنوان یكی…

 • طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی1200 تن

  طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی1200 تن دانلود فایل طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی 1200 تن بسته بندی مواد غذایی پودر در سال تهیه شده در سال 1385 به ظرفیت بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر…

 • پروژه ریخته گری فلزات بازاریابی و اجرا

  پروژه ریخته گری فلزات بازاریابی و اجرا دانلود فایل پروژه ریخته گری فلزات بازاریابی و اجرا فهرست: فصل اول كلیاتی درباب ریخته گری  فلزات فصل دوم تحقیقات بازاریابی فصل سوم مراحل اجرای پروژه ================== خلاصه و چكیده همان طور كه…

 • پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت

  پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت دانلود فایل پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت به همراه تحلیل و راهنمای پرسشنامهپرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت ( CAS     ) شامل 32 عبارت است كه هردانش آموزی كه موافقت یا مخالفت خود را با آن…

 • پایان نامه بررسی رابطه ویژگی شخصیتی با گروه خونی در بین دانشجویان

  پایان نامه بررسی رابطه ویژگی شخصیتی با گروه خونی در بین دانشجویان دانلود فایل بررسی رابطه ویژگی شخصیتی با گروه خونی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با گروه خونی در…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید کارد با دسته تزریقی

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید کارد با دسته تزریقی,پروژه کارافرینی کارگاه تولید کارد با دسته تزریقی,توجیه اقتصادی کارگاه تولید کارد با دسته تزریقی,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید کارد با دسته تزریقی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید کارد با دسته تزریقی,طرح توجیه فنی کارگاه تولید…

 • سمینار برق بررسی تئوری فیلترهای تطبیقی غیرخطی

  سمینار برق بررسی تئوری فیلترهای تطبیقی غیرخطی دانلود فایل سمینار برق بررسی تئوری فیلترهای تطبیقی غیرخطی چکیده:  مطالبی که می خوانید، سمیناری با عنوان بررسی تئوری فیلترهای تطبیقی غیر خطی است. ابتدا در فصل دوم به بررسی فیلترهای تطبیقی خطی…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی كارگاه تزئینات چینی ،بلور و كاشی

  پروژه کارآفرینی كارگاه تزئینات چینی ،بلور و كاشی,طرح توجیهی كارگاه تزئینات چینی ،بلور و كاشی,طرح توجیهی و کارآفرینی كارگاه تزئینات چینی ،بلور و كاشی,کارآفرینی كارگاه تزئینات چینی ،بلور و كاشی دانلود فایل طرح توجیهی و کارآفرینی كارگاه تزئینات چینی ،بلور…

 • مقالةآشنایی با سیالات در علم مكانیك سیالات

  مقالةآشنایی با سیالات در علم مكانیك سیالات دانلود فایل مقالةآشنایی با سیالات در علم مكانیك سیالات فهرست: معرفی علم مكانیك سیالات تاریخچه سیالات استاتیك سیالات جریان با سطح آزاد مكانیك سیالات محاسباتی سیال در علم مكانیكی مواد بینگهام انواع سیالات…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل مقایسه ای صورتهای مالی

  پاورپوینت تجزیه و تحلیل مقایسه ای صورتهای مالی دانلود فایل عنوان: پاورپوینت تجزیه و تحلیل مقایسه ای صورتهای مالی دسته: حسابداری- مدیریت مالی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 22 اسلاید این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان " تجزیه و تحلیل مقایسه…