نیروگاه برق 400کیلو ولتی شهید رجایی قزوین

پست 400 کیلو ولت( نیروگاه برق شهید رجایی),مشخصات فنی نیروگاه شهید رجایی,نیروگاه برق 400کیلو ولتی شهید رجایی قزوین,نیروگاه برق شهید رجایی قزوین

دانلود فایل

نیروگاه برق 400کیلو ولتی شهید رجایی قزوین مقدمه: امروزه انرژی الكتریكی یكی از منابع مهم انرژی بوده كه با هدف تولید برق روز به روز نیروگاهها، گسترش یافته است. تولید و مصرف انرژی یكی از شاخص‌های برجسته و گویای میزان توسعه صنعتی كشورها است. افزایش روزافزون جمعیت جهانی و استفاده بشر از منابع كره خاك در تولید انرژی و توسعه عوامل تخریبی را به وجود آورده‌اند كه محیط زیست انسان را در معرض خطر جدی قرار داده است. پیشرفت و توسعه جوامع بشری با بكارگیری انرژی بیشتر و تقویت سیستم تولید مدرن میسر گردیده است. انرژی زیربنای قوی و اولیه جهت پیشرفت اقتصادی می‌باشد. روند روزافزون مصرف انرژی توسط انسان خصوصیات فیزیكی، شیمیایی، بیولوژیكی و فرهنگی محیط زیست را دگرگون ساخته است. تولید، انتقال و مصرف انرژی اثرات زیست محیطی مهمی را در اكوسیستم زمین برجای می‌گذارد. امروزه سیاستهای تولید و بكارگیری انرژی در مسایل زیست محیطی محلی و منطقه‌ای نقش عمده‌ای، را بر عهده دارند. بنابراین ضرورت تعیین رابطه پیچیده مسایل زیست محیطی با انرژی بیش از پیش ملموس شده است. استفاده از منابع انرژی در عین آن كه تسهیلات فراوانی را برای جوامع بشری به ارمغان آورده است. مشكلاتی از قبیل تغییر شرایط اقلیمی، اثرات گلخانه‌ای، گرمایش جهانی داشته است. در این راستا انسان در عین آنكه تغییرات سریعی را در اكوسیستم جهانی ایجاد می‌كند حجم عظیمی از آلودگیهایی را كه به آسانی در داخل سیستم جذب نشده و یا قابل با چرخش می‌باشند را به محیط اطراف خود تحمیل می‌كند. بدین ترتیب آلودگی یكی از اثرات جنبی زیانبار بكارگیری فزاینده انرژی در تمدنهای مدرن می‌باشد. در سال 1400 جمعیت كشور با احتساب نرخ رشد 2/2 درصد به 108 میلیون نفر خواهد رسید. برای تامین حداقل انرژی برق چنین جمعیتی حداقل معادل 100 درصد نیروگاههای موجود، به نیروگاه جدید نیاز است. از آنجا كه با دو برابر شدن جمعیت، مصرف انرژی 3 تا 4 برابر افزایش خواهد داشت. بنابراین برآورد، روشن است كه میزان آلودگی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی در نیروگاهها چه بر سر محیط زیست ما خواهد آورد. بدین ترتیب مقدار كل مواد آلوده كننده هوا كه از دودكش نیروگاهها به جو تخلیه خواهد شد، لااقل 2 تا 4 برابر میزان كنونی خواهد بود. بنابراین بررسی مسایل زیست محیطی باید با فرآیند توسعه همراه باشد، زیرا كه در این صورت است كه حفظ توازن مناسب میان توسعه اقتصادی، رشد جمعیت، استفاده منطقی از منابع و حفظ محیط زیست را در بر خواهد داشت. فرضاً اصل مكانیابی (Land use) و ارزیابی اثرات زیست محیطی (Environmental Impact statement) آن شیوه‌ای است كه ناشی از اینگونه توسعه می‌باشد. فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 1 كلیات 3 انواع نیروگاههای مولد برق 3 موقعیت جغرافیایی و اقلیمی قزوین 4 موقعیت جغرافیایی نیروگاه شهید رجایی قزوین 4 اطلاعات عمومی نیروگاه بخاری شهید رجایی 4 مشخصات فنی نیروگاه شهید رجایی 6 مواد اولیه تهیه بخار آب 7 سوخت مازوت 9 سوخت گازوئیل 11 اسا كار نیروگاه شهید رجایی 13 تصفیه‌خانه 15 گرم‌كن‌ها (HEATERS) 16 دیاراتور (هیتر شماره 4) 17 پمپ تغذیه بویلر 18 بویلر (دیگ بخار) 18 فهرست مطالب عنوان صفحه ساختمان بویلر 20 توربین 27 اجزاء ساختمان توربین 29 كندانسور 29 كندانسیت پمپ 33 توربوژنراتور 39 اصل كلی ماشین سنكرون 39 تشریح ژنراتور 41 دورنمایی از ژنراتور 41 استاتور 41 پوسته 41 ورقه‌های هسته 42 اتصال قسمتهای انعطاف‌پذیر ورقه‌های هسته 43 سیم‌پیچ استاتور 43 پارامترهای اختصاصی استاتور 45 سیم‌پیچ استاتور 46 فهرست مطالب عنوان صفحه مواد كوپلها 47 اوزان 47 بدنه روتور 49 سیم‌پیچ روتور 49 سیم‌پیچ خفه‌كننده (تضعیف‌كننده) 50 حلقه‌های جمع‌كننده 51 هواكش محوری (فن‌های محوری) 52 پارامترهای اختصاصی روتور 53 سیستم خنك‌كننده 54 مسیر هوای خنك‌كن در استاتور 54 مسیر هوای خنك در كنداكتورهای روتور 55 فیلترهای جبران هوا 56 كولرها 56 پارامترهای اختصاصی 58 یاتاقانها 59 روغنكاری 60 فهرست مطالب عنوان صفحه كنترل (نظارت) حرارتی 60 رینگهای لغزشی و نگهدارنده‌های ذغالی 61 بهره‌برداری 63 بهره‌برداری كلی 63 سیم‌پیچ استاتور 63 سیم‌پیچ روتور 64 هسته استاتور 64 پایداری و تثبیت وضعیت 64 اختلاف انبساط سیم‌پیچ استاتور ـ هسته استاتور 65 لرزشهای یا ارتعاشات 65 راه‌اندازی، بارگیری، تریپ (خارج شدن واحد) 65 ملاحظات 66 پیش از راه‌اندازی 66 اخطار 66 راه‌اندازی 67 دستورالعملهای سنكرون شدن 68 فهرست مطالب عنوان صفحه بهره‌برداری به هنگام پارالل 69 تغییر در بار اكتیو 69 بهره‌برداری با شبكه ایزوله 69 تریپ یا قطع مدار 69 تریپ نرمال 70 وضعیتهای بهره‌برداری غیرنرمال 70 تنظیم ولتاژ بصورت اتوماتیك 70 تنظیم ولتاژ بصورت دستی 71 بهره‌برداری در فركانس بالا 71 بهره‌برداری در فركانس پائین 71 خروج از حالت سنكرون (جدا شدن ژنراتور از شبكه) 72 قطع میدان تحریك 72 تریپ همزمان 73 تریپ ژنراتور 73 تریپ كلید (بریكر) 74 تریپ ترتیبی 74 فهرست مطالب عنوان صفحه تریپ دستی 75 برگشت دستی و تریپ 75 برگشت اتوماتیك 75 برگشت دستی 76 حفاظت‌های ژنراتور 76 خطاهای الكتریكی 77 لرزش یاتاقان‌ها 79 لرزش در یاتاقان‌های نوع ژورنال 79 اتصال ژنراتور به توربین گاز 79 بازدیدهای دوره‌های 80 بازدیدهای روزانه 80 بازدیدهای بصری و ماهانه و كنترل 81 اطلاعات تكمیلی 82 سیستم تحریك 95 توضیح كلی درباره سیستم تحریك 95 اجزای سیستم تحریك 96 فهرست مطالب عنوان صفحه بخش قدرت 97 پل تریستور 97 فیوزها 98 مدارهای اسنابر (Snubbers) 98 اجزای سیستم تحریك 99 بخش قدرت 100 پل تریستور 100 فیوزها 100 مدارهای اسنابر (Snubbers) 101 سیستم خنك‌كننده 101 Crow bar 102 مقاومت تخلیه 103 حفاظت‌های مبدل 103 اطلاعات كلی 103 قطع فیوزها 104 حفاظت در برابر حداكث جریان لحظه‌ای 104 فهرست مطالب عنوان صفحه حفاظت‌ افزایش جریان با تاخیر زمان 104 حفاظت برای جریان نا متعادل 105 بخش كنترل 105 توصیف كلی 105 كارت افزایش DAUXEA I/O 107 كارت تولید پالس DPSEX 108 آتش كردن تریستور 110 ساختار نرم‌افزار 111 وظایف و نقش تنظیم‌كننده 112 كنترل مضاعف 114 بهره‌برداری از تجهیزات ماشین 115 اطلاعات كلی 115 بهره‌برداری در مورد اتوماتیك 115 شرایط راه‌اندازی تحریك 116 شرایط قطع تحریك 116 شرایط مورد نیاز برای كنترل پارالل 117 فهرست مطالب عنوان صفحه بهره‌برداری از راه دور 117 مشخصات ترانسفورماتور تحریك 118 سیستم راه‌انداز 120 مقدمه 120 سیستم الكتریكی راه‌انداز 120 اصول بهره‌برداری 121 تجهیزات اندازه‌گیری 122 واحدهای كنترل 122 سیگنال‌ها و آلارم‌ها 123 مدارات قدرت 123 راكتور صاف‌كننده اتصال (=H01-LL01) DC 124 مدارات كمكی 125 مدارات PLC 125 كارت‌های مشترك 126 كارت‌های سیگنال دیجیتالی 127 كارت‌های سیگنال آنالوگ 128 فهرست مطالب عنوان صفحه ترانسدیوسرها 129 مدارات كنترل 129 اطلاعات كلی 129 حفاظت‌ها ـ اطلاعات كلی 131 حفاظت‌های سخت‌افزار 131 مراتب بهره‌برداری 134 سیستم الكتریكی 140 مقدمه 140 توصیف كلی 140 قسمتهای اصلی سیستم الكتریك واحد 142 قسمتهای اصلی سیستم الكتریك مشترك 143 قسمتهای اساسی دیزل ژنراتور 144 طبقه‌بندی و عملكرد سیستم‌های الكتریك نیروگاه 145 تجهیزات الكتریكی و متریالها (مواد) 148 توضیح كلی 148 ترانسفورماتور را فراینده ولتاژ 148 فهرست مطالب عنوان صفحه مشخصات قسمتهای اصلی ترانسفورماتور 149 هسته 149 سیم‌پیچها 149 پوسته فلزی 150 بوشینگ 150 كولرها 151 تپ چنجر 151 اطلاعات فنی ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ 152 كلید ژنراتور GCB 153 مشخصات تكنیكی كلید ژنراتور 155 هسته 156 سیم‌پیچها 156 محفظه فلزی 157 بوشینگ، عایق‌كننده‌ها، نگهدارنده‌ها 157 مشخصات تكنیكی ترانسفورماتور واحد 157 مشخصات كلی 158 فهرست مطالب عنوان صفحه تجهیزات واحد توربین گاز (GT) 160 تابلوی توزیع MV 160 تابلوی توزیع 160 كلید 161 كنتاكتور 161 كلید اتصال به زمین (فیدرهای موتوری و ترانسفورماتورها) 162 مشخصات ساخت و طراحی 162 تفكیك تجهیزات 163 سیستم ایمنی و مسدودكننده‌ها (اینترلاك‌ها) 163 تركیب فیدرهای نمونه‌ای سوئیچ‌گیر 164 تابلوی اندازه‌گیری 165 فیدر تابلو ترانسفورماتور كمكی 166 فیدر ذخیره (SPARE) برای تابلوی مصارف مشترك 169 نوع و مقادیر 169 سیم‌پیچها 171 اتصالات 171 فهرست مطالب عنوان صفحه متعلقات 171 تابلوی توزیع LV 172 تابلوی توزیع 172 كلیدها 173 نوع ساخت 173 نوع 173 مشخصات الكتریكی 173 مقادیر و كمكی 173 مشخصات ساخت و طراحی 174 تجهیزات ایمنی و مسدودكننده‌ها (اینترلاك‌ها) 175 كلیدهای كمپكت 176 اجزاء فیدر نمونه‌ای (TYPICAL) تابلو 177 تابلو اندازه‌گیری باس بارها 178 فیدر موتوری (قابلیت برگشت ندارد) 178 فیدر موتوری (با قابلیت برگشت) 179 مشخصات فنی اصلی 180 فهرست مطالب عنوان صفحه مشخصات كلی طراحی 182 مشخصات ساخت و بهره‌برداری 183 یكسوكننده 183 باطری 185 اینورتر 186 سوئیچ ثابت 187 دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری 188 مشخصات فنی اصلی موتور دیزل 188 مشخصات عملكردی 190 مشخصات ساخت 191 سیستم خنك‌كننده رادیاتور (مدار بسته) 192 كنترل و مانیتورینگ (نشان‌دهنده‌ها) 193 سیستم اتصال زمین 196 شبكه فرعی سیستم زمین 197 حفاظت‌های ژنراتور 198 پست 400 كیلوولت شهید رجایی فهرست مطالب عنوان صفحه شرح كلی 203 اجزاء پست به ترتیب طرز قرار گرفتن 207 سیستم حفاظتی و اندازه‌گیری پست 240 بی‌برق و برقدار كردن یك فیدر 248 برقدار كردن یك فیدر 248 بی‌برق كردن فیدر 248 ترانسفورماتورهای نیروگاه شهید رجایی 249 سیم‌پیچی ترانسهای قدرت 251 رله و حفاظت 252 حفاظت شین 253 سیستم مخابراتی PLC 255 سیستم مخابراتی PLC در پستها و بررسی موج‌گیرها 255 موارد استفاده PLC 256 قسمتهای مختلف سیستم PLC 258 اصول كار دستگاه مركزی PLC 258 محدوده فركانس PLC 259 فهرست مطالب عنوان صفحه سیستمهای كوپلاژ و مسیر انتقال سیگنال در سیستم PLC 259 روشهای مختلف اتصال سیستم PLC به خطوط فشار قوی 262 سیستمهای كنترل، نظارت و حفاظت 264 رئوس برنامة FGC بویلر 265 حفاظتهای بویلر 266 حفاظتهای توربین 267 پرژكوره ولیك تست 271 لیك تست گازوئیل 276 شرایط روشن شدن مشعل گاز 278 مراحل روشن شدن مشعل سوخت گازی 278 وضعیت‌های غیرعادی 280 مشخصات فنی نیروگاه شهید رجایی 287

 • کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی

  کارآفرینی در مدیریت,کارآفرینی در مدیریت علوم,کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی,مدیریت علوم انسانی دانلود فایل کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی مقدمه رویكرد اكثر كشورهای جهان در دهه‌های اخیر به موضوع كارآفرینی و توسعه آن، موجب گردیده‌ موجی از سیاستهای توسعه كارآفرینی…

 • پایان نامه بررسی وضعیت احساس هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

  پایان نامه بررسی وضعیت احساس,پایان نامه بررسی وضعیت احساس هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور,هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور دانلود فایل پایان نامه بررسی وضعیت احساس هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مقدمه…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نمایش درمانی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش نمایش درمانی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش نمایش درمانی - فصل دوم در 43 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیرات برخی از افزودنیها بر خزش بتن آسفالتی

  پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیرات برخی از افزودنیها بر خزش بتن آسفالتی دانلود فایل پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیرات برخی از افزودنیها بر خزش بتن آسفالتی مقدمه  حمل ونقل  یک عامل  اساسـی  در پیـشرفت  اقتـصادی  بـوده  و توسـعه …

 • مقاله شناخت وتحلیل ساختار سازمانی وضع موجود

  مقاله شناخت وتحلیل ساختار سازمانی وضع موجود دانلود فایل مقاله شناخت وتحلیل ساختار سازمانی وضع موجود در طراحی مجدد ساختار سازمانی با توجه به الزامات موجود مجموعه بخش تولیدی خود باید به سه قسمت عمده تفكیك شود . كه این…

 • تحقیق ضایعات گندم از تولید تا مصرف و نقش سیاستهای دولت

  بررسی ضایعات گندم از تولید تا مصرف و نقش سیاستهای دولت,پایان نامه ضایعات گندم از تولید تا مصرف و نقش سیاستهای دولت,پروژه ضایعات گندم از تولید تا مصرف و نقش سیاستهای دولت,تحقیق ضایعات گندم از تولید تا مصرف و نقش…

 • بررسی وضعیت اقلیمی بندر انزلی

  بررسی وضعیت اقلیمی بندر انزلی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه دوره كارشناسی رشته كارتوگرافی با موضوع,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه دوره كارشناسی  رشته كارتوگرافی…

 • دانلود مقاله فمینیسم

  دانلود مقاله فمینیسم,فمینیسم,فمینیسم 28 ص دانلود فایل فمینیسم 28 ص فهرست مندرجات v     مقدمه                                                                                      1 v     وضعیت زنان از دیرینه سنگی تا دومین انقلاب نوسنگی                3 v     جوامع شكارچی در دوران دیرینه ‌سنگی                                     4 v     نخستین انقلاب نوسندگی                                                          5 v    …

 • پرسشنامه محبوبیت

  پرسشنامه محبوبیت,دانلود پرسشنامه محبوبیت دانلود فایل پرسشنامه محبوبیت به همراه راهنمای اجرا و تفسیر پرسشنامه  دراجتماع به ما می آموزند یكی ازمهمترین نیازهای زندگی این است كه مردم دوستمان داشته باشند. دوست داریم وقتی مارا می بینند با لبخندی پذیرای…

 • ارائه طرح های خلاق و ایده های نو در آموزش شیمی

  ارائه طرح های خلاق و ایده های نو در آموزش شیمی دانلود فایل [1]

 • مقاله چگونه گواهینامه ایزو بگیرم

  پایان نامه چگونه گواهینامه ایزو بگیرم,پروژه چگونه گواهینامه ایزو بگیرم,تحقیق چگونه گواهینامه ایزو بگیرم,چگونه گواهینامه ایزو بگیرم,دانلود چگونه گواهینامه ایزو بگیرم,مقاله چگونه گواهینامه ایزو بگیرم دانلود فایل مقاله چگونه گواهینامه ایزو بگیرم مقدمه بررسی تاریخی كشورهای توسعه یافته حاكی از …

 • پایان نامه مساجد در ایران

  پایان نامه مساجد در ایران دانلود فایل پایان نامه مساجد در ایران مسجد جمعه و آرامگاه شیخ عبدالصمد در ورای باغستانهای سرسبز مركز شهر نطنز مناره ای سربفلك كشیده، و گنبدی هرمی شكل در كنار آن توجه هر تازه واردی…

 • پاورپوینت قدرت و سیاست

  پاورپوینت قدرت و سیاست دانلود فایل پاورپوینت قدرت و سیاست پاورپوینت قدرت و سیاست مطالب اسلاید ها : qتعریف قدرت qمقایسه رهبری با قدرت qپایگاههای قدرت qسیاست (قدرت در عمل) qتعریف رفتار سیاسی qاهمیت دیدگاه سیاسی qعواملی كه در رفتار…

 • پاورپوینت مدیریت زمان

  پاورپوینت مدیریت زمان دانلود فایل پاورپوینت مدیریت زمان  مدیریت زمان وسیله ای است برای : •صرفه جویی  در زمان •آمادگی قبلی داشتن برای فعالیت های اجتماعی •كاهش حجم كار •نظارت بر روند پیشرفت كارها, تنظیم وقت

 • نگاهی اجمالی به دیدگاه اسلام در مورد مدیریت و كارآیی پرسنل

  نگاهی اجمالی به دیدگاه اسلام در مورد مدیریت و كارآیی پرسنل دانلود فایل نگاهی اجمالی به دیدگاه اسلام در مورد مدیریت و كارآیی پرسنل  آنچه كه تا به امروز در مورد روشهای اعمال مدیریت در تفكر اندیشمندان قرن نوزدهم مطرح…

 • پایان نامه بررسی تطبیقی عکس های خبری چاپ شده در صفحه اول روزنامه های شرق ، صاحب قلم ، جمهوری اسلامی و رسالت از بعد روزنامه نگاری به مدت یکماه

  پایان نامه بررسی تطبیقی عکس های خبری چاپ شده در صفحه اول روزنامه های شرق ، صاحب قلم ، جمهوری اسلامی و رسالت از بعد روزنامه نگاری به مدت یکماه دانلود فایل پایان نامه بررسی تطبیقی عکس های خبری چاپ…

 • پایان نامه بررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف

  پایان نامه بررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف,پروژه بررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف,تحقیق بررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک د,مقاله بررسی کاربرد الگوریتم…

 • دانلود پاورپوینت ارتباطات غیررسمی برای جبران خدمت كاركنان

  ارتباطات شفاهی,ارتباطگران اصلی ساز,انتخاب كانال ارتباطی,دانلود پاورپوینت ارتباطات غیررسمی برای جبران خدمت كاركنان,سطوح فعالیت ارتباطات غیررسمی,سودمندی ارتباطات غیررسمی,شایعه و ارتباطات غیررسمی,عوامل موثر بر ایجاد كانالهای غیررسمی,فرایند دو مرحله ای جریان اطلاعات,كانالهای غیررسمی چند جهتی,كانالهای فعال,متوقف كردن شایعه,مفهوم شایعه دانلود فایل…

 • مقاله مدارات تغذیه

  مقاله مدارات تغذیه دانلود فایل مقاله مدارات تغذیه رگولاتورهای ولتاژ و مدارات تغذیه تقریباً‌تمام مدارات الكترونیكی ، از مدارات سادة ترانزیستوری و آپ امپ تا سیستم های حساس میكروپرواسسوری و دیجیتالی به یك یا چند ولتاژ dc پایدار نیاز دارند…

 • پایان نامه معرفی ویندوز سِرور 2003

  پایان نامه معرفی ویندوز سِرور 2003,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه معرفی ویندوز سِرور 2003,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پایان نامه وب سایت رستوران…

 • پایان نامه مکانیک سیالات روغن کاری

  پایان نامه مکانیک سیالات روغن کاری دانلود فایل مناسب ترین زمان تعویض روغن موتور

 • گزارش کاراموزی دفتر فنی پارسه

  پارسه,دانلود گزارش کارآموزی دفتر فنی پارسه,دفتر فنی,کاراموزی دفتر فنی پارسه,کارورزی دفتر فنی پارسه,گزارش کاراموزی دفتر فنی پارسه دانلود فایل گزارش کاراموزی دفتر فنی پارسه در 17 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه : در روز اول كارورزی با محیط دفتر آشنا…

 • مقاله بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان

  پروژه بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان,تحقیق بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان,دانلود تحقیق بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان,مقاله بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان دانلود فایل مقاله بررسی آئین گفتگو میان ایرانیان باستان در 8 صفحه ورد قابل…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت شغلی (فصل 2)

  ادبیات تحقیق خلاقیت شغلی,پیشینه پژوهش خلاقیت شغلی,پیشینه تحقیق خلاقیت شغلی,خلاقیت شغلی,مبانی نظری خلاقیت شغلی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت شغلی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت شغلی (فصل 2),مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت شغلی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه…

 • افسردگی در نوجوانان 20 ص

  افسردگی,افسردگی در نوجوانان,افسردگی در نوجوانان 20 ص,تحقیق در مورد افسردگی در نوجوانان 20 ص,تحقیقو بررسی در مورد افسردگی در نوجوانان 20 ص دانلود فایل افسردگی در نوجوانان 20 ص افسردگی و نوجوانی مقدمه : ورود به نوجوانی فرد را با…

 • مقیاس ارزشیابی هوش حسی - حرکتی کودك

  مقیاس ارزشیابی هوش حسی - حرکتی کودك دانلود فایل مقیاس ارزشیابی هوش حسی - حرکتی کودك بخش نخست-1 مقدمهمقیاسهای شناخته شده ای که با عنوان تستهای نوزادان یا کودکان شیر خوار وجود دارند ( و از نمونههای بارز آنها مقیاس…

 • دانلود مقاله اثر درک رفتارهای حمایتی استقلالی مربیان بر ارضاء نیازهای روانی و انگیزش خود مختاری زنان هندبالیست نخبه ایران

  انگیزش خودمختاری,دانلود مقاله اثر درک رفتارهای حمایتی استقلالی مربیان بر ارضاء نیازهای روانی و انگیزش خود مختاری زنان هندبالیست نخبه ایران,رفتار حمایتی استقلالی,لیگ برتر زنان,نیازهای روانی,هندبال دانلود فایل چکیده هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان بر…

 • پایان نامه ارائه و توصیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار بر پایه الگوها

  پایان نامه ارائه و توصیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار بر پایه الگوها دانلود فایل پایان نامه ارائه و توصیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار بر پایه الگوها  مقدمه طراحی سیستمهای نرم افزاری یکی از مهمترین…

 • گزارش کاراموزی شركت ریخته گری آلومینیوم واحد آرشیو مراحل اجرای ساختمان

  آلومینیوم,دانلود گزارش کارآموزی شركت ریخته گری آلومینیوم واحد آرشیو مراحل اجرای ساختمان,ریخته گری,ساختمان,شركت,کاراموزی شركت ریخته گری آلومینیوم واحد آرشیو مراحل اجرای ساختمان,کارورزی شركت ریخته گری آلومینیوم واحد آرشیو مراحل اجرای ساختمان,گزارش کاراموزی شركت ریخته گری آلومینیوم واحد آرشیو مراحل اجرای…

 • پایان نامه نقـد مبـانی فـكری انجمن حجتیه

  انجمن حجتیه,پایان نامه نقـد مبـانی فـكری انجمن حجتیه,پروژه نقـد مبـانی فـكری انجمن حجتیه,تحقیق نقـد مبـانی فـكری انجمن حجتیه,دانلود پایان نامه نقـد مبـانی فـكری انجمن حجتیه,مقاله نقـد مبـانی فـكری انجمن حجتیه,نقـد مبـانی دانلود فایل پایان نامه نقـد مبـانی فـكری انجمن حجتیه…

 • تحقیق کامل و جامع پیرامون آنتن

  تحقیق کامل و جامع پیرامون آنتن دانلود فایل عنوان                                                                                                              صفحه پیشگفتار                                                                                               1 فصل اول                                                                                                                   3 طرح تحقیق                                                                                                                 3 تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق                                                        4 اهمیت انجام تحقیق                                                                                   6 اهداف كلی تحقیق                                                                                     6 هدف های ویژه …

 • پروژه صفحه اصلی کار عددی پیشرفته و ریاضیات

  پروژه صفحه اصلی کار عددی پیشرفته و ریاضیات,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه صفحه اصلی کار عددی پیشرفته و ریاضیات,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه…

 • مقاله بررسی جامع پیامبران

  پروژه بررسی جامع پیامبران,تحقیق بررسی جامع پیامبران,دانلود تحقیق بررسی جامع پیامبران,مقاله بررسی جامع پیامبران دانلود فایل [12]

 • تحقیق جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی

  تحقیق جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی دانلود فایل جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی معنای لغوی اعتماد: « اعتماد ترجمه واژه انگلیسی « Trust » است كه در زبان لاتین معادل كلمه Faith یوانانی مورد استفاده قرار…

 • نقشه GIS زمین شناسی آذربایجان شرقی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,نقشه GIS,نقشه GIS زمین شناسی آذربایجان شرقی دانلود فایل دانلود نقشه GIS زمین شناسی آذربایجان شرقی